Podmínky pořádání a účasti v soutěžích

Podmínky soutěží pořádaných na www.ceskatvorba.cz

 Provozovatel - www.ceskatvorba.cz - poskytuje prostor na webu k vypsání soutěže, není zodpovědný za počínání zadavatele soutěže. Neodpovídá za zaslání výhry ani za její kvalitu.

Zadavatel soutěže - může být kterákoli fyzická nebo právnická osoba, která vyplní formulář k zadání soutěže, čímž vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami.

Soutěžící - může být kterákoli osoba, která odpoví na příslušnou otázku. Üčastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s případným zasláním propagačních materiálů zadavatele soutěže.

Soutěž - Zadavatel vyplní formulář k zadání soutěže, a tento odešle provozovateli. Po zaplacení manipulačního poplatku bude soutěž zveřejněna po dobu určenou zadavatelem. V této době mohou soutěžící odpovídat na zveřejněnou otázku. Soutěž bude ukončena po uplynutí zadané doby ve 24.00 hod. Poté budou z odeslaných odpovědí vybrány správné a z těch náhodným výběrem určen výherce. Výherce bude požádán o adresu doručovací pošty a ta bude předána zadavateli soutěže k odeslání výhry.

Na vyžádání zadavatele mu budou poskytnuty e-mailové adresy všech soutěžících.

Zaváděcí ceny zadání soutěže - U soutěží je cena určována počtem soutěžících, kteří se soutěže zúčastnili a tedy navštívili stránky zadavatele. Po ukončení soutěže bude zadavateli účtována  1 kč za každého soutěžícího, což je cena za návštěvu jeho stránek, kde soutěžící hledal odpověď.

Majitelé prémiových účtů mohou pořádat soutěže zdarma !

Zadavatelé z řad humanitárních organizací, občanských sdružení zabývajících se humanitární činností, dětských domovů a podobných organizací mohou pořádat soutěže taktéž zdarma. 

Sankce - pokud zadavatel nějakým způsobem poruší tyto podmínky, (neodeslání výhry, nezaplacení ceny za proklik apod.), nebude mu umožněno pořádat další soutěž až do zjednání nápravy.

Tyto podmínky platí do 31.12.2013

© 2012 – 2022 Oldřich Pokorný | Naprogramoval Marek Klusák | Kontakt | Nahoru