Informace pro vystavovatele

Tyto stránky by měly sloužit jako oborový katalog a výstavní a prodejní galerie. V současné době je situace taková, že běžný návštěvník, musí navštívit stovky stránek, chce-li si udělat přehled o současné tvorbě. Na našich stránkách si může prohlédnout a porovnat práce jednotlivých vystavovatelů na jednom místě a jednoduchým kliknutím se přenést na webové stránky vybraného umělce. Může vybírat nejen podle vystavených prací, ale například třeba podle místa bydliště.

Co Vám mohou tyto stránky přinést ?

 • Zvýšený počet návštěvníků Vašich stránek
 • Přímé zákazníky pro Vámi prodávaná díla
 • Zviditelnění Vaší osoby pro širokou veřejnost
 • Získání zakázky podle požadavků návštěvníků

Registrací nic neriskujete. Po zaregistrování máte tříměsíční zkušební dobu, během které můžete posoudit, zda je pro Vás prezentace na těchto stránkách přínosem. Během této zkušební doby můžete nejen prezentovat svoji tvorbu, ale své práce i prodávat. Po skončení této zkušební doby se můžete rozhodnout, zda pokračovat v prezentaci se základním účtem za nepovinný udržovací minimální poplatek 10 Kč/měsíc, nebo si předplatit prémiový účet s možností prodeje svých prací za 80 Kč/měsíc, nebo prezentaci ukončit. Na konci každého měsíce Vám zašleme výpis, ve kterém Vám sdělíme, kolik lidí přešlo z našeho webu na Vaše webové stránky a kolik Vašich děl bylo zhlédnuto.

Aby nebyli někteří vystavovatelé znevýhodněni umístěním fotografií svých prací někde na konci prezentace, mění se každý den seřazení náhledů náhodným výběrem.

 

Základní účet

Základní účet umožňuje veškeré činnosti směřující k prezentaci své osoby a díla. Dává možnost zveřejnit své kontaktní údaje, odkaz na své webové stránky, vyplnit osobní profil a prezentovat fotografie svých prací. Počet vystavených děl je omezen na max. 50 prací. Není možné svá díla označovat jako prodejná, ani získávat zakázky inzerentů ze sekce „Inzerce“. Cena prezentace je 10 Kč/měsíc formou předplatného vždy do konce kalendářního roku. Tento udržovací poplatek není povinný, pokud by tato částka způsobila vystavovateli nějaké existenční potíže, na požádání prodloužíme účet zdarma. Přesto bychom byli vděčni, pokud by vystavovatelé přispěli touto minimální částkou na provoz tohoto webu.

Placený (prémiový) účet

Rozhodne-li se vystavovatel pro prémiový účet, pak zaplatí poplatek 80 Kč / měsíc formou předplatného nejméně na půl roku. Mimo možností bezplatného účtu může vystavovatel navíc svá díla označovat jako prodejná a prodávat své práce prostřednictvím tohoto webu. Vystavovatel je také automaticky informován o nových inzerátech v sekci „Inzerce“ a může inzerentům snadno odpovídat. Profil vystavovatele je v seznamu vystavovatelů zvýrazněn, objevuje se v sekci „Představujeme malíře“, jeho díla jsou mezi výrobky ostatních malířů taktéž zvýrazněna. Jsou také náhodně prezentována na úvodní stránce galerie. Ke každému dílu může také přidat více doprovodných fotografií. Další prémiové funkce budou přibývat.

Smluvní podmínky

 1. Tyto stránky jsou určeny pro prezentaci autorů zabývajících se malířstvím a ilustracemi.
 2. Registrace – Po zaregistrování může vystavovatel vkládat svá díla. Vyhrazujeme si právo podmínit registraci dočasným manuálním schvalováním, dojde-li k zakládání falešných účtů.
 3. Zkušební doba – Po registraci probíhá tříměsíční zkušební doba, ve které má vystavovatel právo na všechny výhody uvedené v popisu prémiového účtu.
 4. Po této zkušební době má vystavovatel možnost se rozhodnout, zda svou prezentaci zruší, nebo bude pokračovat formou základního či prémiového účtu. Na tuto skutečnost bude včas upozorněn.
 5. Základní účet – Zaregistrovaný má právo zveřejnit zde  svůj osobní profil, kontaktní údaje, www adresu svých stránek a jiné, podle vlastního uvážení. Dále má registrovaný právo na zveřejnění max. 30 fotografií svých prací. Cena základního účtu je 10 Kč/měsíc formou předplatného vždy do konce kalendářního roku. (Po uplynutí zkušební doby). Tento udržovací poplatek není povinný, záleží na vystavovateli, zde chce přispět na provoz, údržbu a postupná zlepšování tohoto webu.
 6. Prémiový účet – Mimo práv uvedených v popisu základního účtu má zaregistrovaný právo na prodej svých výrobků prostřednictvím tohoto webu, přednostně využívat nabídek z inzerce a zvýraznění svého profilu a svých výrobků mezi ostatními vystavovateli. Mimo to je jeho profil vystavován v rubrice „Představujeme malíře“. Žádné další poplatky (provize z prodeje apod.) se neúčtují.
 7. Veškeré platební a prodejní transakce probíhají přímo mezi vystavovatelem a zájemcem o dílo dle jejich domluvy, provozovatel do obchodu nijak nevstupuje a nenese za jeho průběh a výsledek žádnou zodpovědnost.
 8. Vyhrazujeme si právo odstranit díla v rozporu s platným právním řádem České republiky, jako i díla nesouvisející se zaměřením galerie. Porušování tohoto pravidla může vést ke zrušení účtu bez jakékoli náhrady.
 9. Při zrušení účtu vystavovatelem během předplaceného období se zbytek předplatného nevrací.
 10. Provozovatel může v případě potřeby omezit maximální počet vystavovaných prací, aby nedošlo k překročení technických limitů hostingu.

Registrací na tomto webu souhlasíte s těmito podmínkami.

 

Registrujte se!

 

© 2012 – 2023 Oldřich Pokorný | Naprogramoval Marek Klusák | Kontakt | Nahoru